Vakiovuorot

Vakiovuoroja voivat hakea Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston opiskelija- ja henkilöstöryhmät, esimerkiksi eri ainejärjestöjen, vuosikurssien ja yksiköiden/laitosten ryhmät. Muita vuorotoiveita käsittelemme tapauskohtaisesti. Vapaita vuoroja voi tiedustella lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sports@oulu.fi. Vakiovuoroja jaettaessa etusijalla ovat Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmät.

Vakiovuorojen käyttösäännöt

​​​Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia UniMoven hallinnoimia vakiovuoroja. Hakiessaan ja vastaanottaessaan vuoron asiakas sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä sekä liikuntapaikan sääntöjä. Näiden laiminlyönti voi johtaa vuoron menettämiseen. 

Vuoron käyttäjä 

 • Vuoro on tarkoitettu vain hakemuksessa ilmoitetulle ryhmälle. Vuoroa tai sen osaa ei saa luovuttaa eteenpäin. 
 • Jaetuista vuoroista lähetetään varausvahvistus, jossa määritellään vuoron ajankohta ja liikuntapaikka. Jaettu vuoro katsotaan vastaanotetuksi, ellei sitä erikseen peruta näiden käyttöehtojen mukaisesti. 
 • Vuorolle on nimettävä vastuuhenkilö. Vuoron vastuuhenkilö huolehtii vuorolle tarvittavan avaimen, kulkulätkän tai koodin hankkimisesta sekä vastaa niistä paikkakohtaisten sopimusten ja sääntöjen mukaisesti. Niitä ei saa luovuttaa ulkopuolisille. 
 • Kaikkien vakiovuoron käyttäjien on oltava korkeakoulujen opiskelijoita tai henkilökuntaa.


Tilojen ja välineiden käyttö 

 • Vuorojen käyttäjien vastuulla on sopeuttaa toimintansa kyseiseen liikuntatilaan, eli harrastaa vain siellä soveltuvia liikuntamuotoja tai muuta erikseen sovittua toimintaa. 
 • Vuorolla on käytössä myönnetyn liikuntapaikan lisäksi mahdolliset pukeutumis- ja peseytymistilat, ellei ole erikseen muuta sovittu. 
 • Käyttäjä voi hyödyntää kyseisen liikuntatilan mahdollista perusliikuntavälineistöä, kuten peliverkkoja ja maaleja. Välineitä on käytettävä asianmukaisesti ja ne on palautettava takaisin oikeille paikoilleen. Välineiden tai paikkojen rikkoontuessa on asiasta ilmoitettava välittömästi UniMovelle osoitteeseen sports@oulu.fi. Käyttäjä korvaa aiheuttamansa vahingot. 
 • Liikuntapaikoilla noudatetaan järjestystä sekä henkilökunnan ohjeita. Käyttäjä huolehtii, että ovet pysyvät suljettuina vuoron aikana niissä liikuntapaikoissa, joissa ei ole henkilökuntaa. Käyttäjä huolehtii myös, ettei vuoron yhteydessä tiloihin pääse eikä niissä oleskele asiattomia henkilöitä. 
 • Vuoroaikoja noudatetaan ja liikuntatilan on oltava tyhjä seuraavan vuoron alkaessa. 
 • Hälytysjärjestelmät asennetaan käyttöaikojen mukaisesti ja tahallisesti tai tahattomasti aiheutetuista hälytyksistä sekä niiden kustannuksista vastaa vuoron käyttäjä. 
 • Tilat on jätettävä siistiin ja asianmukaiseen kuntoon. Mikäli käyttäjä aiheuttaa lisäsiivouksen tarvetta, laskutetaan lisäsiivous käyttäjältä. 


Vuoron peruminen 

 • UniMovella on oikeus perua vuoro tilapäisesti. Vuoronsa menettäneillä ei ole oikeutta korvaukseen menetetystä vuorosta. Jos ryhmällä ei ole enää tarvetta vuorolle, se on peruttava mahdollisimman pian sähköpostitse sports@oulu.fi. 

  
​​​​​​​Päivitetty 25.6.2024. Oikeudet muutoksiin pidätetään.